w

Viten Avec: Industribyen Bodø – fra verdiskaping til eiendomsspekulasjon

Er Bodø en industriby? Onsdag 21. november kl. 19.00 møter du Steinar Aas fra Nord universitet som holder foredrag om "Industribyen Bodø – fra verdiskaping til eiendomsspekulasjon." Viten Avec er Bymuseet i Bodø sin foredragsserie hvor du kan få ny kunnskap med noko attåt. Tittel Start Slutt Arrangør Sted Tittel Viten Avec: Industribyen Bodø – fra verdiskaping til eiendomsspekulasjon Start onsdag 21. nov 2018 19:00 Slutt 21. nov 2018 21:30 Arrangør Nordlandsmuseet Sted Bymuseet i Bodø Les mer

onsdag 21. nov 2018 01:00 Bymuseet i Bodø
21.11.201819:00 Bjørg Nilsen

Fakta

Dag 1 21. nov 2018 19:00 - 21:30RArrangør Nordlandsmuseet Sted Bymuseet i Bodø

Dei fleste oppfattar ikkje Bodø som ein industriby.
Narvik, Mo i Rana og Mosjøen er slike byar, ikkje Bodø. Her var ingen dominerande industriarbeidsplassar. Her fanst ingen store og sterke fagforeiningar.
Men er det sant?

Kanskje vart ikkje industrien like dominerande som i Rana og Mosjøen, men han var der også i Bodø. Dette foredraget skal fortelje om Bodøs industrielle arv, sjølv om byen ikkje fekk så mange rykande skorsteinar eller arbeidarbydelar med kjeldresskledde arbeidarar. Kva kjenneteikna denne? Kven arbeidde der? Og korleis arta livet seg for dei som var involvert i industrien? Ikkje minst skal vi sjå på konsekvensane av industrien på kort og lang sikt. Mange samfunnsfenomen i dag har nemleg sitt opphav i industrihistoria.

Til slutt skal vi ta for oss avviklinga av industrien – «avindustrialiseringa». Kva mista vi og kva fikk vi? Kva slags «produksjonsliv» har erstatta den tradisjonelle industrien, i Bodø, så vel som i resten av den vestlege industrialiserte verda?

Gratis inngang.
Dørene åpner kl. 18.30

VITEN AVEC er Bymuseet i Bodøs foredragskonsept hvor besøkende får anledning til å kjøpe enkel fingermat og alkoholfri drikke, samt alkoholholdig øl og vin. Viten Avec – kunnskap med «nogo attåt» 
Gratis inngang.

Velkommen!

Om foredragsholder Steinar Aas

Aas har utdanninga si frå Universitet i Tromsø der han skreiv hovudoppgåve om rekrutteringa til Bjørkaasen Gruber A/S i Ballangen og seinare disputerte til doktorgraden på ei avhandling som omfatta arbeidet med Narviks historie mellom 1890 og 1950.
Han har seinare skrive bind 3 i Bodøs historie Forvandlinga 1890-1950.

Til dagleg underviser Aas ved Nord universitet i emne knytt til moderne norsk og europeisk historie, særleg knytt il perioden før og under andre verdskrigen.

Han har elles arbeidd med eit mangfald av tema innanfor sosialhistorie, så som kvardagshistorie, kvinne- og kjønnshistorie, lydhistorie og idrettshistorie. Innafor politisk historie har regional og lokal identitet vore eit tema, i tillegg til arbeidarhistorie. Han er for tida engasjert som redaktør for arbeidet med ei Folkets Hus-historie for Bodø i 2020.

Steinar Aas

google map