Viten Avec: Den ukjente Nord-Norske Merovingertida

Kan en gravplass fra Kvarøy i Lurøy kommune kaste nytt lys over tida fram mot Vikingtida? Arkeolog Synnøve Vinsrygg besøker Bymuseet i Bodø onsdag 13. mars og vil ta oss gjennom sitt foredrag "En tidsreise langs leiene til den ukjente Nord-Norske Merovingertida (550 - 750 e. Kr.)" Tittel Start Slutt Sted Tittel Viten Avec: Den ukjente Nord-Norske Merovingertida Start onsdag 13. mars 2019 19:00 Slutt 13. mars 2019 20:30 Sted Bymuseet i Bodø Les mer

onsdag 13. mars 2019 19:00 Bymuseet i Bodø

Fakta

Dag 1 13. mars 2019 19:00:00 - 20:30:00RSted Bymuseet i Bodø

Viten Avec på Bymuseet i Bodø onsdag 13. mars byr på et spennede foredrag om en nokså ukjent tid.

Arkeolog Synnøve Vinsrygg vil ta oss gjennom sitt foredrag "En tidsreise langs leiene til den ukjente Nord-Norske Merovingertida (550 - 750 e. Kr.)

Av Synnøve Vinsrygg
Omkring 550 e.Kr. viser arkeologiske funn et av de mest markante og brå skifter i vår forhistorie. Våpen, pryd- og bruksgjenstander forandres. En kombinasjon av pest og naturkatastrofer kan være årsakene. Først i seinere tid har man begynt å forstå mer av de dramatiske hendelsene. Etter disse katastrofene opplever Nord-Norge og Trøndelag en raskere oppblomstring enn Vestlandet og Østlandet. Er dette en forklaring på at nasjonssamlingen kan ha startet nordfra?

Da jeg var ung arkeolog deltok jeg på utgravninger av en gravplass på Ytre Kvarøy, nær Polarsirkelen. Funnene er blant landets mest interessante fra perioden kalt merovingertid, og kan forklare mye om utviklinga langs kysten vår fram mot vikingtida. 

Som pensjonist bestemte jeg meg for å skrive ei kunnskapsbasert, men populærvitenskapelig bok, en blanding av sakprosa og fiksjon. Historien er rotfestet i virkelige gjenstander og skjeletter som vi fant. Boka heter ”Glemselen er ei mektig trollkvinne”. 

Gravplassen på Kvarøy avdekket mennesker i alle aldre fra 5 til 60 år. De lå i flatmarksgraver, og menneskene var rikt utstyrt med gjenstander fra nære og fjerne strøk. 

Ei kvinne, begravd i en båt, er bokas hovedpersonen. I en mannsdominert sagatid, lar jeg ei kvinne få komme til orde. Funna viser at hun en gang var blant de mektigste kvinner langs Nordvegen. Historien forteller om kvinna og slekta i politiske, økonomiske, kulturelle og religiøse sammenhenger, tolka ut fra et omfattende kunnskapsgrunnlag (318 sluttnoter). Leserne får hjelp til å skille mellom fakta, tolkinger og fiksjon.

Sjøveier, eller leiene, havet, båter og skip er nøkkelen til å forstå mennesker som levde på Nordlandskysten for 13 -1400 år siden.

Gratis inngang.
Dørene åpner kl. 18.30

VITEN AVEC er Bymuseet i Bodøs foredragskonsept hvor besøkende får anledning til å kjøpe enkel fingermat og alkoholfri drikke, samt alkoholholdig øl og vin. Viten Avec – kunnskap med «nogo attåt» 
Gratis inngang.

Velkommen!

Merovingertiden er en periode av Nordens forhistorie (ca. 570 – 800 e.Kr.). I og med inngangen til merovingertiden regnes også overgangen fra eldre til yngre jernalder. Perioden har forskjellig navn innenfor Skandinavia. I Danmark kalles den yngre germansk jernalder, i Sverige vendeltid. I Norge deles perioden i tre faser etter arkeologiske kriterier; fase 1: 570-650, fase 2: 650-750, fase 3: 750-800. Navnet har bakgrunn i lenkene i det arkeologiske materiale mot frankisk område, der merovingerdynastiet var enerådende i størstedelen av perioden.
(hentet fra Wikepedia)