w

GRATIS KURS! Tilstandsanalyse av eldre bygninger og bygningshistoriske undersøkelser

Bygningsvernprosjektet og Nordlandsmuseet inviterer til kurs i tilstandsanalyse for historiske bygninger. Målgruppe er handverkere, rådgivere og forvaltere. Ingen deltakeravgift. Handverkere i privat virksomhet kan få reisestøtte og dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Påmelding og informasjon i telefon 90976119. Tittel Start Slutt Arrangør Sted Tittel GRATIS KURS! Tilstandsanalyse av eldre bygninger og bygningshistoriske undersøkelser Start torsdag 14. nov 2019 09:00 Slutt 15. nov 2019 15:00 Arrangør Bodø kommune, Pitesamisk Museum og Nordlandsmuseet Sted Skjerstad – Ljønes – Kåsmo Les mer

torsdag 14. nov 2019 09:00 fredag 15. nov 2019 15:00 Skjerstad – Ljønes – Kåsmo
se mer
14.11.201909:00 Bjørg Nilsen

Fakta

Dag 1 14. nov 2019 09:00 - 15. nov 2019 15:00RArrangør Bodø kommune, Pitesamisk Museum og Nordlandsmuseet Sted Skjerstad – Ljønes – Kåsmo Kontaktperson Arnstein Brekke Telefon 90976119 Epost arnstein.brekke@bodo.kommune.no

KURS TILSTANDSANALYSE AV ELDRE BYGNINGER
OG BYGNINGSHISTORISKE UNDERSØKELSER

Målgruppe:

Handverkere, rådgivere og forvaltere.

Faglig innhold:

  • Innføring i tilstandsanalyse. Bruk av NS 16096 og NS 3424
  • Innføring i undersøkelser av bygningens byggeskikk og bygningshistorie

Foredrag og åpen faglig diskusjon og erfaringsutveksling. Gruppearbeid med registrering av tilstand og historikk i utvalgte bygninger med stor variasjon i alder, byggeteknikker og materialbruk.

Sted: Skjerstad – Ljønes – Kåsmo i Bodø kommune

Tid: Torsdag 14. og fredag 15. november 2019. Klokkeslett: Torsdag 9-18, fredag 9-15.

Faglig ledelse av kurset: Ellen Devold og Arnstein Brekke

Mat og drikke: Deltakerne har med selv på dagtid

Pris: Kurset er gratis. Deltakere må selv betale overnatting.

Handverkere i privat virksomhet kan etter nærmere avtale få dekket reise og få kursstøtte på kr 1500.- per dag for dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Materiell: Deltakere tar med måleutstyr (laser, tommestokk, måleband), notatblokk og tegneark. Fotoapparat/mobiltelefon for fotografering. Arrangør har relevant litteratur og materiell for registrering.

Overnatting: Arctic cabins, Vestvatn Misvær. Vi spiser pizza sammen.

Nærmere opplysninger og påmelding til Arnstein Brekke i e-post arnstein.brekke@bodo.kommune.no, telefon 90976119.

Ellen M Devold har jobbet mange år med antikvariske bygninger og miljøvennlig rehabilitering. Erfaring fra Riksantikvaren, fylkeskonservatorene i Troms og Finnmark, Sysselmannen Svalbard, NAL Ecobox, Høyer Finseth rådgivende ingeniører og egen praksis.

Arnstein Brekke har arbeidet med bygningsvern, kulturhistorie, tilstandsanalyse og prosjektutvikling gjennom Bygningsvernprosjektet i Skjerstad og Bodø, som prestegårdsinspektør, i Norsk kulturminnefond og for Sametinget og Pitesamisk museum.

Arrangør:
Bygningsvernprosjektet Bodø kommune i samarbeid med Pitesamisk Museum og Nordlandsmuseet

KURSET GJENNOMFØRES MED ØKONOMISK STØTTE FRA

SAMETINGET OG BODØ KOMMUNE

 

 

google map