w

Viten Avec: Kvinneskolen ved landbruksskolen

Onsdag 11. mars besøker Jorulf Haugen Bymuseet i Bodø med sitt foredrag Om "Forstaaelsen af og Dygtighed i , hvad der henhører under en Husmoders Gjerning." Dørene åpner kl. 18.30, foredraget starter kl. 19.00. Gratis inngang. Tittel Start Slutt Sted Tittel Viten Avec: Kvinneskolen ved landbruksskolen Start onsdag 11. mars 2020 19:00 Slutt 11. mars 2020 21:00 Sted Bymuseet i Bodø Les mer

onsdag 11. mars 2020 19:00 onsdag 11. mars 2020 21:00 Bymuseet i Bodø
11.03.202019:00 Bjørg Nilsen

Fakta

Dag 1 11. mars 2020 19:00 - 21:00RSted Bymuseet i Bodø

Om "Forstaaelsen af og Dygtighed i , hvad der henhører under en Husmoders Gjerning."

Foredragsholder er Jorulf Haugen

Foredraget vil beskrive den allsidige kompetansen de unge kvinnene skulle besitte etter året ved skolen i Bodin . Denne kompetansen omfattet kyndighet i de arbeidsområder kvinnene skulle ivareta på gårdsbrukene i Nordland, dvs. husholdningsførsel, håndarbeid, krøtter- og melkestell, hagestell og regnskapsførsel. Fagkompetansen skulle kobles med et behagelig, "tækkelig" og "hæderlig" vesen. 

Opplæring av bygdekvinner ved landbruksskolen var en del av moderniseringa av landbruket og problematiserte kjønnsskiller, likeverdighet, respektabilitet og moral. Den generelt vanskelige økonomiske situasjonen, beslutninger innenfor andre sektorer og forvaltningsnivå og tilfeldigheter gjorde at kvinneskolen/husmorskolen ble flytta til Sør-Helgeland ved årsskiftet 1934/35 etter 33 år.

Bymuseet i Bodø
Onsdag 11. mars kl. 19.00
Dørene åpner kl. 18.30
Gratis inngang.

VITEN AVEC er Bymuseet i Bodøs foredragskonsept hvor besøkende får anledning til å kjøpe enkel fingermat og forfriskninger både med og uten prosent.
Viten Avec – kunnskap med «nogo attåt»

Velkommen!Om foredragsholder Jorulf Haugen
Jorulf Haugen, født 14. januar 1945 i Meldal, Sør-Trøndelag

Cand.philol. 1973, Universitetet i Trondheim med nordisk hovedfag, samt engelsk og historie

Lektor i videregående skole i Sortland og Bodø, 1973 - 1979

Konsulent og ass. fylkesskolesjef, Nordland fylkeskommune fra 1979

Fylkesutdanningssjef i Nordland 1988 - 2011

Pensjonist fra 2012 med diverse oppdrag og frivillige verv og engasjement (Nordland Røde Kors, Bodømarkas Venner, bydelsavisa Nor'sia mv.)

Mastergrad i historie, Nord universitet, 2018

Forfatterskap:

Ingvald Svinsaas. En trøndersk forteller, Meldal kommune 2012

Landbruksskolen. Fra prestegård til kultursenter, Nordland fylkeskommune, 2015

- Fylket, værsågo'. Fylkeshuset 50 år 1965 - 2015, Nordland fylkeskommune, 2015

Fjære skole, Kjerringøy historielag, 2018 (medforfatter)

Den praktiske Kvindeskolen. Opplæring av bygdekvinner ved landbruksskolen i Bodin i 33 år, Forenkla Forlag, 2019

Jorulf Haugen

google map