w

AVLYST! Viten Avec: Krigen i Nord og Nasjonal Samling

Arrangementet er avlyst. Steinar Aas, Nord Universitet, forsker på Nasjonal Samlings posisjon i Nord-Norge like før og under andre verdenskrig. Onsdag 1. april kl. 19.00 presenterer han nytt og upublisert materiale på Bymuseet i Bodø. Dørene åpner 18.30, gratis inngang. Tittel Start Slutt Sted Tittel AVLYST! Viten Avec: Krigen i Nord og Nasjonal Samling Start onsdag 1. apr 2020 19:00 Slutt 1. apr 2020 21:00 Sted Bymuseet i Bodø Les mer

onsdag 1. apr 2020 19:00 onsdag 1. apr 2020 21:00 Bymuseet i Bodø
01.04.202019:00 Bjørg Nilsen

Fakta

Dag 1 1. apr 2020 19:00 - 21:00RSted Bymuseet i Bodø

Krigen i Nord og Nasjonal Samling

Foredragsholder er Steinar Aas, Nord Universitet. Dørene åpner 18:30

For tida pågår det eit forskingsprosjekt med eit nordnorsk perspektiv der nordnorske forskarar ser på krigen i nytt lys. I samband med dette arbeidet har professor Steinar Aas ved Nord universitet  saman med forskaren Baard H. Borge , Handelshøgskolen ved UiT i Harstad, sett nærmare på Nasjonal Samlings posisjon i Nord-Noreg like før og under andre verdskrig.

Foredraget vil ta for seg partiets posisjon i mellomkrigsåra og sjå på den spesielle utviklinga partiet var gjennom i løpet av krigsåra, med en topp i innmeldingar i 1942. Vi prøvar å forklare regionale forskjellar og kva sosiale grupper som særleg vart med i partiet.

(illustrasjonsfoto er lånt fra Digitalt museum, Levanger fotomuseum.)

Bymuseet i Bodø
Onsdag 1. april kl. 19.00
Dørene åpner kl. 18.30
Gratis inngang.

VITEN AVEC er Bymuseet i Bodøs foredragskonsept hvor besøkende får anledning til å kjøpe enkel fingermat og forfriskninger både med og uten prosent.
Viten Avec – kunnskap med «nogo attåt»

Velkommen!

om Steinar Aas:

Aas har utdanninga si frå Universitet i Tromsø der han skreiv hovudoppgåve om rekrutteringa til Bjørkaasen Gruber A/S i Ballangen og seinare disputerte til doktorgraden på ei avhandling som omfatta arbeidet med Narviks historie mellom 1890 og 1950.

Han har seinare skrive bind 3 i Bodøs historie Forvandlinga 1890-1950. Til dagleg underviser Aas ved Nord universitet i emne knytt til moderne norsk og europeisk historie, særleg knytt il perioden før og under andre verdskrigen. Han har elles arbeidd med eit mangfald av tema innanfor sosialhistorie, så som kvardagshistorie, kvinne- og kjønnshistorie, lydhistorie og idrettshistorie. Innafor politisk historie har regional og lokal identitet vore eit tema, i tillegg til arbeidarhistorie.

Han er for tida engasjert som redaktør for arbeidet med ei Folkets Hus-historie for Bodø i 2020.

google map