«Å synliggjøre det usynlige» Utstilling

Bymuseet i Bodø viser utstillingen «Å synliggjøre det usynlige» i perioden 2. februar - 20. april. Glasskunst av Tomas Colbengtson. Tittel Start Slutt Sted Tittel «Å synliggjøre det usynlige» Utstilling Start tirsdag 2. feb 2021 11:00 Slutt 30. apr 2021 15:00 Sted Bymuseet i Bodø Les mer

søndag 7. mars 2021 18:46 fredag 30. apr 2021 15:00 Bymuseet i Bodø
02.02.202111:00 Bjørg Nilsen

Fakta

Dag 1 2. feb 2021 11:00 - 30. apr 2021 15:00RSted Bymuseet i Bodø

Velkommen til en unik utstilling med en av Sápmis ledende kunstnere, Tomas Colbengtson. Utstillingen «Vååjnesasse buektedh» / «Å synliggjøre det usynlige» viser et utvalg av objekter og skulpturer i glass, samt bilder.

Bymuseet i Bodø har åpent tirsdag - fredag kl. 11 - 15, og lørdag/søndag kl. 12 - 15.

Vi tar smittevern på alvor og publikum kan være sikre på at de får en trygg opplevelse her hos oss.

Artist statement:

Jeg heter Tomas Colbengtson, jeg er samisk og kommer fra Tärnaby, som grenser til Nordland og er den nordligste delen av det sørsamiske språkområdet.  

Utstillingen prøver å synliggjøre det usynliggjorte. Fornorskningen av samene har vært spesielt intensiv i Norges kystområder. Mange samer har mistet identiteten sin fullstendig. Den samme politisk styrte prosessen har funnet sted i Sverige, Finland og Russland. Språket er den viktigste markøren for identitet, og forbudet mot å snakke samisk på skolene frem til 1960-tallet førte til at sørsamisk nesten ikke blir snakket lengre. I arbeidet med å revitalisere det samisk språket ble det introdusert samiske stedsnavn på veiskilt på 2000-tallet, men mange av disse skiltene ble vandalisert ved ganske enkelt å male over den samiske teksten på skiltene. Du kan også se lignende tendenser i andre deler av verden, f.eks. i USA i 2020 der folk helte farge på teksten på «Black Life Matter Plaza» i Washington DC, eller ødela aboriginske skilt i Australia.  

Opprinnelig var det samenes land helt fra Atlanterhavskysten til Østersjøen. Grenseoppgangen som ble gjort i 1751 mellom statene i Norden ble kniven som skjærte gjennom alle samers liv uansett om de bodde i Sverige, Norge, Finland eller Russland. En hendelse som skapte et traume som fremdeles ikke er helbredet.  

Vi har blitt overlevelseseksperter og diplomater bare for det parere myndighetenes nye påfunn og avgifter. Alle samer har havnet i grenselandet på en eller annen måte. Selv er jeg et eksempel på dette da jeg har et forsvensket norsk etternavn etter min fars samiske slekt i Nordland mens moren min er fra den svenske samiske siden i Tärna.  

Grensestengningen i 1919 var ytterligere et hardt slag for det samiske livet og reindriften da vi ikke lenger fikk lov til å krysse riksgrensen og har betydd livslange traumer for alle samene. Nå har Corona-situasjonen avskåret møtene våre omtrent som grense lukkingen i 1919.  

Jeg innser nå at grunnen til at jeg jobber som kunstner er at jeg ble født inn i dette traumet. En klarhet som oppstod da jeg satt ved min morfars oversvømte båtstø for 20 år siden. Der så jeg plutselig tydelig i meg selv hvilken total ødeleggelse av samenes liv som den svenske statens politikk har forårsaket. Myndighetenes politikk har vært så ødeleggende at man nesten må spørre seg selv om vi har samme menneskeverd? Alle på samene bærer lignende sår, og kunstens oppgave er å gjøre synlige blinde flekker og hvite øyer i vår felles bevissthet.   

Tomas Colbengtson 2021        

Oversatt fra svensk til norsk av Kristoffer Dolmen.

Tomas Colbengtson.

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox