I institusjonens vold?

Hamsuns skildringer av klinikker og gamlehjem i «På gjengrodde stier». Foredrag.LIngri Løkholm Ramberg, Phd i UiT Tittel Start Slutt Tittel I institusjonens vold? Start torsdag 24. nov 2022 19:00 Slutt 24. nov 2022 20:00 Les mer

torsdag 24. nov 2022 19:00

Fakta

Dag 1 24. nov 2022 19:00:00 - 20:00:00R

Under interneringen etter krigen oppholdt Hamsun seg på flere institusjoner: Sykehus, gamlehjem, psykiatrisk klinikk. Hvordan beskriver Hamsun disse institusjonene?

Et hovedsynspunkt hos Ingri Løkholm Ramberg er at institusjonsskildringene fungerer som del av et forsvarsskrift for dikteren. Når «På gjengrodde stier» gis ut, er han kjent skyldig i landssvik (med påtaleunnlatelse), og har fått sin endelige, sviende erstatningsdom.

Ingri Løkholm Ramberg, som har PhD fra UiT, belyser poengene sine underveis ved å sammenligne med Amalie Skrams selvbiografiske skildringer av psykiatriske klinikker i to av sine bøker.